VICEDIRECCIÓN-DAC | IES Santa Lucía

VICEDIRECCIÓN-DAC

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: CURSO 2020/2021

 

→ MODELO DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: CURSO 2021/2022

 

→ FICHA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO: ficha online

 

→ FICHA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DENTRO DEL CENTRO:  ficha online

 

→ EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES: ficha online

 

→ CORREO ELECTRÓNICO DE VICEDIRECCIÓN: vicesantalucia@gmail.com

 


EVALUACIÓN JORNADAS DE CENTRO:

 

∗ EVALUACIÓN DE JORNADAS DE CENTRO (DEPARTAMENTOS)

(rellenar ficha online)

 

∗ EVALUACIÓN DE JORNADAS DE CENTRO (TUTORÍAS)

(rellenar ficha online)

 

 


Bienvenido al Instituto de Educación Secundaria IES Santa Lucía (Vecindario)